Tisk propaguje cvičení s Zdravá Páteř - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

Tisk - metoda SMS aplikovaná "Zdravá páteř" v novinách a časopisech

V čem, jak a čím pomáhá Zdravá páteř při upevnění Vašeho zdraví
Prevence    Stabilizace    Mobilizace    Regenerace    Relaxace

SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE

Spirální stabilizace páteře je silové působení svalů, které přirozeně vzniká při chůzi.

Obr.
Spirálně stabilizované cviky,
řetězec LD – latissimus dorsi

Jedná se o svalové řetězce, které se aktivují při každém kroku rozsáhlým pohybem paží vpřed i vzad. Pohyb paže a lopatky vzad je pro stabilizaci páteře velice důležitý, protože síla z oblasti paže se přenáší přes široký sval zádový a sval trapézový šikmo dolů na šikmé svaly břišní. Právě šikmé svaly břišní společně se svalem příčným způsobují stažení břicha, což vidíme jako zúžení pasu. Zúžení pasu můžeme i měřit, dochází ke zúžení až o 6 cm. Zúžením pasu se pozdvihne trup směrem vzhůru, páteř se vyrovná a meziobratlové disky se protáhnou směrem nahoru. Tak se s každým krokem páteř regeneruje. To vše platí pro chůzi, kdy člověk jde v přímé ose a má volný rozsah paží a dolních končetin vzad.


Toto tvrzení zní jako pohádka se šťastným koncem, ale skutečnost je jiná.

Je statisticky prokázáno, že děti po pětileté docházce do školy mají ze sedavé pozice v lavicích těžké svalové dysbalance, které jim brání v pohybu paží a dolních končetin vzad. Při chůzi se pak místo pohybu v kyčelním kloubu zvýšeně prohýbá páteř do lordózy a meziobratlové disky se stlačují. Tak se chůze stává hlavním negativním faktorem, který zapříčiňuje degeneraci meziobratých disků a později vede k výhřezu. Výhřez disku se dnes často operuje, ale příčina přetížení zůstává. Po operaci se rozvíjí další přetížení a potíže se opakují, někdy i ve větší míře než před operací. Z toho je zřejmé, že operace problém neřeší. Potíže po operaci se nazývají FBSS (failed back surgery syndrome).
Před 34 lety jsme začali vytvářet systém cviků, které odstraňují svalové napětí na přední a horní straně pletence ramenního, na přední straně pletence pánevního a v zádových svalech. Proti svalům v napětí jsme začali posilovat svaly na straně druhé, které vytvářejí na napjatých svalech útlum tzv. reciproční inhibice. Brzy jsme pochopili, že aktivita svalů mezi lopatkami přechází na svaly břišní a zároveň se zapojí i velký sval hýžďový. Ten pak přes širokou svalovou povázku přenáší sílu dolů na přední sval holenní a vytváří klenbu noží. Tuto silovou linii jsme nazvali svalový řetězec LD (latissimus dorsi).
Spirální svalový řetězec LD můžeme posilovat pěti cviky, které procvičíme za pět minut. Při cvičení dojde k posilování svalů, které se při sedavém způsobu života oslabují a vypadávají ze hry. Dále se relaxují svaly napjaté. Bederní páteř se protahuje směrem vzhůru a meziobratlové disky se regenerují. V krční oblasti dochází k relaxaci šíjových svalů a vyrovnávání hlavy do osy. Tak dochází ke komplexní regeneraci páteře. Regenerační sestava cviků má větší rozsah pohybu. Je určena k prevenci, rozcvičení před sportem a především ke kompenzaci sedavého zaměstnání.

2 x denně: ráno 10 min. a večer 30 min.

Postupně jsme při cvičení s pacienty pochopili, že spirální stabilizace je vysoce účinným lékem při výhřezu meziobratlového disku, který již vzniknul. Z počátku jsme se spokojili s ústupem bolestí a úpravou svalové pohyblivosti, nyní sledujeme úpravu strukturálních změn na magnetické rezonanci. Plná resorbce výhřezu disku je při léčbě zákonitá. Je však nutné podotknout, že cvičení musí být prováděno přesně a dostatečně intenzivně. Při léčbě je nutno cvičit 2 x denně: ráno 10 min. a večer 30 min. Cvičení doplňujeme správně koordinovanou a spirálně stabilizovanou chůzí.

„Cvičení spirální stabilizace je ideální volbou pro každého, kdo chce ve zdraví přežít vědeckotechnickou revoluci."


1. Výchozí stav, skoliotická křivka bez svalového korzetu
2. Chybná vertikálně stabilizovaná chůze zhoršuje křivku
3. Správná spirálně stabilizovaná chůze vyrovnává křivku

Při cvičení spirální stabilizace dochází k vyrovnání páteře do střední linie a prožení směrem vzhůru. Tohoto efektu se dá využít k léčbě skoliózy. Přibývá nekontrolovaného množství skoliotických křivek ve školních lavicích a místo vytvoření přirozeného svalového korzetu se používá korzet plastový, který svalové dysbalance ještě více zhoršuje. Spiální stabilizace je tedy metodou volby léčby skoliózy. Léčba skoliózy totiž pořebuje vysoce kvalifikovanou péči (cvičení na neurofyziologickém podkladě) a dobrou organizaci.

Pro kvalitní a dostupnou péči v oblasti léčby a prevence vyučujeme spirální stabilizaci v kurzech, které jsou určeny lékařům, fyzioterapeutům, cvičitelům a trenérům.

Sportovcům přináší cvičení spirální stabilizace vysoce efektivní regeneraci svalů

Cvičení aktivní relaxací odstraňuje bolestivé svalové napětí a připravuje svaly na sportovní výkon. Protažením svalů v pletencích a zlepšením rotace ramen proti pánvi se výrazně protáhne krok při běhu.
Např. u maratónců jsme zaznamenali při půlročním tréninku zlepšení času o 20 min.!
zdroj: časopis Lékárna
autor: MUDr. Richard Smíšek, MUDr. Zuzana Smíšková, MUDr. Kateřina Smíšková
Návrat na obsah