Zdraví zlepšené cvičením - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
Přejít na obsah

Zdraví zlepšené cvičením

Diagnózy - možnost léčby SMS/SPS

Komplexnost aplikovatelnosti

Prevence, náprava a stabilizace stavu
Předcházení a náprava nemocí, deformit, nežádoucích stavů pohybového ústrojí s vedením k jistotám stabilizace, zlepšení a duševní pohodě.

Předoperační příprava
Vhodnými aplikovanými pohybovými, nenásilnými cvičebními postupy metody SMS/SPS připravovat, stabilizovat klienty do fyzické i duševní pohody v předoperační a předporodní fázi.

Pooperační péče
Vhodnými nenásilnými, uplatněnými způsoby SMS/SPS cíleně podpořit léčbu regenerací s následným dosažením co nejpřijatelnějšího zdravotního stavu a návratu do kvalitního osobního i pracovního života.

Lidé! Začněte se hýbat! Mějte osobní zájem na svém zdraví.

Ukázka diagnóz s podporou SMSystem

"Moje dlouholeté vlastní zkušenosti při stabilizaci skoliózy jsou velice pozitivní. Osobně jsem se přesvědčila o účinnosti metody spirální stabilizace na moji těžkou skoliózu. Dlouhodobě jsem byla v invalidním důchodu. Dříve jsem nemohla vpodstatě NIC! Dnes vydržím sedět, cestovat a i v invaliditě pracovat jako lektor metody, vyučovat, předávat mnoholeté osobní zkušenosti, vystudované a nabyté vědomosti, pomáhat mým klientům a věnovat se svým zálibám."

Zdroj: lektor Adéla Mitáčková

Mnoho zdravotních potíží, a to i v nově vznikající oblasti tzv. digitálních nemocí, se dá odstranit správnou diagnostikou a vhodnou léčbou, ke které velkou měrou přispívá SMS. Správné držení těla při chůzi, sedu a držení hlavy, docílené a vypěstované aplikováním vhodných cviků, přináší v každém věku výsledky ve zlepšení zdravotního stavu. Např. u nemocí zmíněných níže a dalších uvedených v části Diagnózy možné léčby a podpory léčby metodou SMS.
Praktické zkušenosti klientů hodnotí metodu jako velice účinnou. Reference

Páteř - postavení obratů a ploténky

Výhřez ploténky - meziobratlového disku

Výhřez meziobratlové ploténky je velmi bolestivý stav, kdy dochází k útisku a bolestivému dráždění nervového kořene s vyzařováním bolesti v pásu do končetiny v typické lokalitě (tzv. dermatom). Výhřez je způsoben únikem vnitřní hmoty meziobratlové ploténky skrze protržení vazivového pouzdra ploténky (anulus fibrosus).
K vysunutí (protruzi) či výhřezu ploténky dochází s maximem v oblasti dolní bederní páteře i v krční oblasti nad přechodem C/Th. Následkem výhřezu bývá kromě bolestí často i výpadek vnímání dotyku na končetině, event. porucha funkce svalů zásobených kořenem.

U výhřezů ploténky menšího, dokonce i většího rozsahu existuje velká šance zabránit operaci použitím souboru vhodných cviků spirální stabilizace vedoucích ke zlepšení.

Videoprezentace: MUDr. Kateřina Smíšková

Skolióza - esovité vybočení páteře

Skoliózu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu s posunem obratle ve frontální rovině, sagitální (do lordózy) a transverzální (rotace). U idiopatické skoliózy zpočátku nejsou strukturální změny obratlů. U skoliózy jsou dislokována nejvíce těla obratlů, jejich oblouky a výběžky méně. Více jsou vychýleny již příčné výběžky, které na straně vychýlení vyčnívají a tvoří hrb. Ten je zvlášť patrný v hrudní části, kde příčné výběžky následují i žebra. Na konkávní straně potom se příčné výběžky zanořují do trupu a vedou k tomu, že hrudník na straně konkavity vpředu prominuje.

Zdravá páteř + uvědomění + osobní disciplína = Vaše pevné zdraví.

 
Copyright Zdravá páteř 2012 - 2018
Návrat na obsah