Léčba skoliozy - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

Skolióza, stabilizace, léčba

Skolióza a další poruchy pohybového aparátu
je v dnešní době digitalizace společnosti a i z toho vyplývající pohodlnosti nesmírně složitý a rozsáhlý problém.


Léčba může probíhat
- radikální drastickou operací nebo
- neinvazivně speciální terapí a především
- prevencí.


Poruchy zakřivení páteře
jsou stále častějšími nežádoucími jevy od dětského věku.
Skoliotické vadné držení těla je asymetrická svalová dysbalance s převážnou tendencí k oslabení (s ohledem na úbytek fyzické aktivity), která vede k poruše funkce svalového stabilizačního korzetu a ke zhoršování stavu.
Závažným problémem bývají dekompenzované skoliózy, které často vedou ke korzetování, event. operační korekci.

Negativa korzetu, zkušenosti
Po vlastních trpkých a trudných zkušenostech s jeho užíváním a ze současné praxe s mými dětskými klienty, projevuji nesouhlas s mechanickým přikládáním korzetu.
Korzet považuji za nutný pouze v případě odmítnutí aktivní léčby. Korzet vede ke svalovému oslabení, které po jeho odložení povede k urychlení rozvoje degenerativních změn. Dům bez nosného zdiva se hroutí. Totéž se děje s páteří v případech slabého a nebalancovaného svalového řetězce.
Těžké degenerativní změny by nemusely vzniknout, kdyby byla skolióza včas léčena. Zanedbání a odklad léčby o několik měsíců zbytečně léčbu komplikuje, prodlužuje a zdražuje.

V dalších částech je problematika diskutována obšírněji a výklad podán podrobněji.

Prevence, léčba, stabilizace
Skoliotické držení se vyvíjí v dětském věku v období růstu. V té době by mělo být léčeno a odstraněno. Včasné zachycení skoliotické křivky a okamžitá aktivní terapie má podle dosavadních zkušeností velice dobrý a rychlý terapeutický efekt.

Na poruše stabilizačních svalových řetězců se rozvíjí skoliotická křivka. Protože se jedná o svalové oslabení, je v této fázi léčba korzetem nežádoucí, neboť v pasivní inaktivitě by došlo k dalšímu rozvoji oslabení.
Je potřebné posílení svalů oslabených a zřetězení těchto svalů do stabilizačních řetězců - svalového korzetu. Posílení je prováděno metodou SM-Systém cvičením s elastickým lanem. Touto cestou je znovu vytvářen stabilizační svalový korzet. Aktivním svalovým korzetem zprvu stabilizujeme sed, stoj a na závěr pohyb, především optimálně koordinovanou a stabilizovanou chůzi.

Základy cvičení SMS/SPS
Provádění cviků s cílem centrace páteře a stabilizace páteře zpočátku individuálně pod odborným dohledem.
Začneme cvičit nejprve vsedě s cílem obnovit základní svalovou harmonii, posílit stabilizační svalový korzet, vyrovnat skoliotickou křivku do centrální linie a vytvořit optimální koordinaci pohybu.
Klíčovým prvkem začátku terapie je úprava funkce pravé lopatky. Po dosažení aktivní dolní fixace lopatky se automaticky zapojí šikmé břišní svaly, které stabilizují trup. K tomu je nutno vědomě zapojit sval gluteus maximus a stabilizovat pánev ve vyrovnaném postavení. Tyto zákonitosti pro vznik stabilizačních řetězců platí pouze pro pohyb v přirozené vertikální ose páteře. Proto cvičení v poloze vleže nebo vkleče na čtyřech považujeme za nevhodné. Při cvičení s horizontální nebo šikmou pozicí páteře by docházelo k vytváření patologických svalových řetězců, maření efektu léčby a přetěžování páteře kompresí, která prohlubuje především bederní křivku. To je také důvodem, proč léčba skoliózy selhává u léčebných postupů, které výše uvedené nevhodné postupy aplikují.

Tři etapy léčby skoliózy, korekce skoliotického držení
1. První etapa
- stabilizace páteře svalovým korzetem
- centrace páteře tj. vyrovnání páteře do střední linie  
- trakce páteře tj. protažení páteře směrem vzhůru
Cviky porovádíme vsedě později ve stoji na dvou dolních končetinách.


2. Druhá etapa
- mobilizace stabilizované páteře - segmentově rozložený pohyb
- stabilizace stoje na jedné dolní končetině, vznik klenby nožní
Cviky provádíme ve stoji na jedné dolní končetině nebo s nákrokem na stojnou dolní končetinu vpřed.


3. Ttřetí etapa
- obnovení optimální koordinace chůze
- obnovení optimální stabilizace chůze
Cviky provádíme dolními končetinami, horní končetiny protipohybem stabilizují trup a mobilizují páteř.


Korekce skoliotické křivky trvá 3 až 6 měsíců.


Stabilizační svalové řetězce, které aktivujeme při korekci skoliotického držení

Spirála latissimus dorsi LD
Spirála serratus anterior
SA

Rozsah cvičení
Na aktivní léčbě se musí podílet člen rodiny, nejčastěji matka a fyzioterapeut. Cvičení provádíme 3x denně 10-30 minut. Cviky opakujeme 4-8x pomalu a malou silou. Důraz je na kvalitním provedení detailů. Výborné je, když cvičení můžeme opakovat i ve skupině pod odborným vedením lektora. Vhodná hudba motivuje ke cvičení.

Více o metodě najdete v dalších částech www.zdravapater.cz.
Návrat na obsah