Lektor spirální stabilizace, metody SM-System - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
Přejít na obsah

Lektor spirální stabilizace, metody SM-System

Z pacientky lektorkou

Lektor SMS Adéla Mitáčková<br />Osobní zkušenosti s léčbou a stabilizací skoliózy

Moje

  • diagnóza - těžká skolióza* páteře IV. stupně, 90° Cobba, invalidita

  • prognóza - postupná neschopnost pohybu, degenerace vnitřních orgánů a nakonec invalidní vozík

  • panacea - (všelék) SM-Systém / SPS - spirální stabilizace

  • realita - lektor systému spirální stabilizace.


Nabyté celoživotní
zkušenosti pacientky postižené skoliózou, dokážou překlenout bariéru ostychu klientů. Cit pro jejich strasti, stesky, duševní útrapy při aplikování metody, společně s mým vrozeným optimizmem jim zlepšuje náladu, duševní vyrovnanost a pomáhá zbavovat bolestí, stabilizovat a zlepšovat zdraví. Konzultuji a podporuji léčbu lékařů.

Od dětství, od devíti let, při mnohaletém fyzickém strádání, jsem stále očekávala léčbu, která by mi zkvalitnila život a pomohla od velkých bolestí.
Bohužel, od současného, zažitého systému léčby jsem se toho nedočkala. Nepomáhá! Musela jsem si léčbu, která vyhovuje - geniální metodu SM-Systém - spirální stabilizace, najít sama.

Bohaté
praktické, mnohaleté zkušenosti postiženého, pacienta, léty nabyté vědomosti a postupně následně získávané dovednosti a znalosti cvičence, cvičitele a lektora metody SM-Systém ochotně předávám dál.
Od bolestí úspěšně pomáhám mojí rodině, mým přátelům a velkému počtu přibývajících klientů.


Stala jsem se pacientem tvůrce metody MUDr. Richarda Smíška a jsem nadále jeho výzkumným objektem a jeho spolupracovníkem. Propaguji metodu v naší zemi i za hranicemi ČR. Pro přátele pořádám dovolenkové zahraniční kurzy.


Prošla jsem celým léčebným procesem skoliózy zad od speciální dětské léčebny, rehabilitačních ústavů a zařízení, několika specialistů oboru až k navrhovanému chirurgickému zákroku. Operaci páteře jsem za tehdejších podmínek po dlouhém zvažování odmítla.

Abych mohla metodu zavádět, rozšiřovat a poskytovat konzultace, absolvovala jsem odpovídající vzdělání, odborné kurzy, školení,
praxe, semináře, zpracovala projekty a podnikatelské záměry a navázala spolupráci s jejím autorem, jeho lékařským týmem a dalšími lékaři. Nadále rozšiřuji svoje vědomosti a odborné znalosti. Viz. Certifikáty.
Vytvořila jsem business plán a ačkoliv invalidní, založila jsem firmu
Zdravá páteř a začala podnikat.

Osobně mám radost z dětí a rodičů, kteří pochopí prospěšnost a účinnost metody.
Duševně mne deptá, hlavně u dětí, když jsou k operaci páteře doporučovány stavy, které lze úspěšně stabilizovat i zlepšit.
Viz. Skolióza.

Mnoho ve zdravotní péči
je odvislé od myšlení, postojů a přístupu k svému tělu, od odpovědnosti rodičů, lékařů, zdravotních pojišťoven a od osobní disciplíny péče o vlastní zdraví každého jednotlivce.

Naším zájmem je prospěch klienta, jeho dobré zdraví, a tomu odpovídá náš přístup.
Klientům se věnujeme formou individuální terapie anebo pořádáním skupinových konzultací, lekcí, školení a cvičení.

 
Copyright Zdravá páteř 2012 - 2018
Návrat na obsah