Publikace SM-Systém - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

Publikace spirální stabilizace

V čem, jak a čím pomáhá "Zdravá páteř" při upevnění Vašeho zdraví
Prevence    Stabilizace    Mobilizace    Regenerace    Relaxace

Příčiny bolestí, náprava
Nevhodně a macešsky se chováme k svému tělu. Předáváním znalostí, osvětou a poskytováním dostupností dostatečných informací lze sjednat nápravu. Doporučujeme pohyb.

Postupy a možnosti regenerace zdraví
Degenerativní působení na lidský organizmus, naše zdraví v současné době je zcela patrné ve všech fázích života a u všech generací. Apelujeme na osobní péči o zdraví.

Nemoci a jejich zlepšení
Možnosti nápravy, podpora léčby, návrat k předchozímu stavu, změny k lepšímu, stabilizace je cílem metody SMS s vysokou efektivitou aplikované "Zdravá páteř".

books in English to buy Spiralstabilization
Návrat na obsah