Oprávnění, diplomy SMS - spirální stabilizace - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah
CERTIFIKÁTY
Profesionalita, praxe, osobní zkušenosti, optimismus

CVIČENÍ PACIENTA s osvojováním cviků

2007-2009
skupinová cvičení na Poliklinice FN Ostrava; Mgr. Renáta Vlachová

Od 7/2009
Pacientkou a výzkumným objektem MUDr. Richarda Smíška a MUDr. Kateřiny Smíškové; pravidelná co 2 měsíce čtyřdenní cvičební a vzdělávací pobyty v Praze: 9/2009, 11/2009, 02/2010.
V mezidobí 3x denně půlhodinová cvičení a outdoor hodinové chůze nordic walking.
Cíl: zbavování skoliotických bolestí s fixací svalového korzetu intenzivním cvičením a manuálními technikami.

STUDIUM, CERTIFIKÁTY/DIPLOMY

3-4/2010
I.-IV. Kurz cvičení SM-Systém úvodní a pro pokročilé; Praha, MUDr. Richard Smíšek

6/2010
Lektor metody SM-Systém; Praha, MUDr. Richard Smíšek

1-6/2010
Osvědčení MŠMT ČR
Studium anatomie, svalů při absolvování výuky "Instruktor Body and Mind" se závěrečnou zkouškou a úspěšnou obhajobou projektu pro získání oprávněnosti vyučovat; Vzdělávací agentura Argent Ostrava

7-8/2010
Studium na VŠ sociálně-správní Havířov
Institut celoživotního vzdělávání: Základy podnikání s úspěšnou obhajobou projektu "Zdravá páteř" zaměřeného na marketing a rozvoj podpory léčby poruch páteře a tělesných bolestí metodou SMSystém.

9/2010
Vybudování moderního, bezbariérového studia Zdravá páteř na NSP Orlová
Zahájení výuky, pořádání kurzů, cvičení metodou SMSystem/Spirální stabilizace páteře
___________________________________________________________________________________________________________
8/2011
Kurz metody SM-Systém: Prevence vzniku poruch v oblasti horních a dolních končetin, chůze, běh; Praha, MUDr. Richard Smíšek

8/2011
Kurz metody SM-Systém: Prevence vzniku bolesti hlavy, závratí, poruch vnitřních orgánů; Praha, MUDr. Richard Smíšek

6/2012
Kurz metody SM-Systém: Skolióza; Praha, MUDr. Richard Smíšek

12/2012
Kurz Lektor metody SM-Systém; Praha, MUDr. Richard Smíšek

9/2013
Kurz metody SM-Systém: Poruchy páteře v bederní, hrudní a krční oblasti; Praha, MUDr. Richard Smíšek

12/2014
Kurz Lektor II. metody Spirální stabilizace páteře; Praha, MUDr. Richard Smíšek
Certifikát opravňuje k výuce kurzů 1A, 1B, 1C a 1D a workshopů

2/2015
Kurz metody Spirální stabilizace páteře, Skolióza; Londýn, MUDr. Richard Smíšek, Ing. Jana Mitáčková, prezentace cvičení pro zdravotně postižené Adéla Mitáčková

10/2015
Diplom z Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty: Fyzioterapie a ergoterapie - součást komplexní péče o seniory, Ostrava, přednáška a prezentace SPS Adéla Mitáčková, Nika Konečná

12/2015
Kurz Lektor II. metody Spirální stabilizace páteře; Praha, MUDr. Richard Smíšek
Certifikát opravňuje k výuce kurzů 1A, 1B, 1C, 1D a workshopů

10/2017
Kurz 5C metody Spirální stabilizace páteře: Skolióza; Praha, MUDr. Richard Smíšek

11/2017
Kurz Muscle Chains: Londýn, MUDr. Richard Smíšek, Ing. Jna Mitáčková, prezentace cvičení pro léčbu skoliozy Adéla Mitáčková

10/2017
Kurz Lektor II. metody Spirální stabilizace páteře; Praha, MUDr. Richard Smíšek
Certifikát opravňuje k výuce kurzů 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B a workshopů

4/2018
Kurz metody Spirální stabilizace páteře: Sport II.; Praha, Paulina Novotná

07-09/2018
Vybudování nového, rozšířeného, bezbariérového studia centra Zdravá páteř na NSP Karviná, nemocnice Orlová 4
___________________________________________________________________________________________________________
3/2019
Kurz metody Spirální stabilizace páteře: "Svaly a cviky ve svalových řetězcích"; Praha, Mgr. Kateřina Strnadová

4/2019
Kurz 12A RTG, MR, CT: "Diagnostika u poruch páteře pro léčbu metodou Spirální stabilizace páteře; Praha, MUDr. Darja Starková

9/2019
Kurz 5B metody Spirální stabilizace páteře: Skolióza; Praha, MUDr. Alena Bohmerová

9/2019
Kurz Lektor II. metody Spirální stabilizace páteře; Praha, MUDr. Richard Smíšek
Certifikát opravňuje k výuce kurzů 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B a workshopů

6/2020
Kurz 6A, 6B, 6C metody Spirální stabilizace páteře: Vertebroviscerální vztahy; Praha, MUDr. Richard Smíšek

7/2021
Kurz metody Spirální stabilizace páteře: Zaměření na pacienty se skoliózou; Praha, MUDr. Richard Smíšek

7/2021
Kurz Lektor II. metody Spirální stabilizace páteře; Praha, MUDr. Richard Smíšek
Certifikát opravňuje k výuce kurzů 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B a workshopů

07/2022
Pozdravení účastníků on line kurzu SPS Čína s občasným náhledem, Londýn, MUDr. Kateřina Smíšková

07/2022
Konzultace případů pacientů se skoliozou a provádění sestav cviků pro skoliotiky, Londýn
pro ing. Jana Mitáčková spiralstabilization.co.uk
Pro přípravu prezentace osteopatům a následné školení pro
 • osteopaty Londýn
 • lékaře a fyzioterapeuty Turecko
 • lékaře a fyzioterapeuty Thajsko

10/2022
Kurz metody SPS, Skolioza, teorie a manuální techniky 5A, Praha, MUDr. Kateřina Smíšková

12/2022 - 01/2023
Konzultace a prezentace uplatňování inovovaných cvičebních sestav a manuálních technik; management on line celosvětové výuky v praxi; reklamní kampaň NHS, nemocnic, fyzio a zdravotnických zařízení
Londýn, příprava kurzů 2023 zdravapater.cz a spiralstabilization.co.uk

05/2023
Kurz učitel metody Spirální stabilizace páteře, Praha
Certifikát učitel metody k výuce kurzů  1, 2, 3, 5, 6, 7 a workshopů školy zad, kurzů pro pacienty
V oboru: rehabilitační léčba onemocnění páteře a pohybového aparátu - prevence, regenerace, kondice

05/2023
Kurz metody 2A, Bederní páteř, akreditovaný kurz MSMT-3758/2021-2/113, Praha, MUDr. Vladimír Štaffa
Zaměření na principy léčby a prevence vzniku poruch páteře v bederní oblasti a detailní provádění cviků a manuálních technik. Pro prevenci, regeneraci, kompenzaci pracovního a sportovního přetížení a pro kondici.

09/2023
Kurz Skolióza 5A+B; Léčba metodou Spirální stabilizace páteře, MUDr. Zuzana Smíšková
 • Vytvoření svalového korzetu cvičením svalových řetězců
 • Funkční anatomie hlavních svalových řetězců
 • Odstranění negativních faktorů vedoucích k rozvoji skoliózy
 • Cvičení na neurofyzickém podkladě
  • Uplatnění pro léčbu i prevenci vzniku skoliózy
  • Organizace léčby skoliózy
Přednáška o korzetech pro léčbu skoliózy, Adéla Mitáčková
 • Předání osobních praktických zkušeností, negativních účinků a dopadů na pacienta při léčbě skoliózy používáním korzetů
 • Historická léčba skoliózy v Košumberku

Návrat na obsah