Po operaci skoliozy, důsledky a následky - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
Přejít na obsah

Po operaci skoliozy, důsledky a následky

Tragédie operovaných - NEGATIVNÍ DŮSLEDKY

Zdravotní problémy dětí

Rizika operací
Následky operace


Věnujte pozornost prevenci a péči o zdraví, především u dětí.

Svalová dysbalance a následné poruchy páteře jsou nejčastějšími nežádoucími jevy od dětského věku.
Vadné držení těla a chybná chůze (s ohledem na úbytek fyzické aktivity dětí) vede ke zhoršování vady. Pravidelným cvičebním režimem SMS/SPS se většina vadných držení dobře kompenzuje.

Skoliózy
Závažným problémem bývají dekompenzované skoliózy, které často vedou ke korzetování, event. operační korekci. Ve spolupráci s ortopedy je skoliózám nutno věnovat maximální pozornost a pacienty i jejich rodiče aktivně zapojit do řešení této problematiky.

Nevhodné "krunýře"
Korzety chybně navržené, malé zvyšují progres při snaze stabilizovat páteř, držení trupu přirozenou trakcí svalovým korzetem, podpořené speciálními manuálními technikami.


Jak deformitám páteře předcházet a jak je stabilizovat a snažit se o nápravu.

Prevence! Včasným odhalením příčiny předcházet zhoršování vznikající, projevující se svalové dysbalance a nikoliv odtraňovat operativně důsledky.

Vhodnou je metoda SM-Systém, spirální stabilizace, která souborem celotělových cviků podporuje tvorbu svalového korzetu, který podpírá a vzpřimuje páteř. Tím se páteř stává stabilnější, mobilnější a uvolňuje tlak obratlů na ploténky.

Včasným podchycením a spoluprací skoliotických dětí a jejich rodičů se dá u mnoha diagnostikovaných stavů zhoršování zastavit a po nějakém čase, který je odvislý od píle, přístupu a odpovědnosti subjektu, zlepšit. Za podmínknek dodržení režimu pravidelnosti a dokonalosti prováděných trakčních cviků, správné postuře.


Nedoporučené sporty a koníčky
V procesu léčby skoliózy je rovněž vhodné zamyslet se nad vhodnými sportovními aktivitami, které by neměly léčbu negativně ovlivňovat.
Operační zákroky u dětí
Pokud již k operacím případ směřuje, bylo by vhodné uvažovat o předoperační přípravě a hlavně pooperační rehabilitační fázi, aby nedocházelo k další degeneraci znehybněných částí a oblastí nad a pod operovaným segmentem.

Věková hranice operovaných skolióz se neustále rapidně snižuje. Jsou registrovány případy, kdy jsou chirurgicky ošetřena skoliotická postižení u dětí pod deset let věku. Následuje mnoholetý "servis" růstové tělesné korekce.
Zcela nepochybně v těchto případech odpovědní lékaři profesně zvažovali potřebu operace, její důsledky, diskutovali s rodiči alternativy místo operačního zákroku.
Jsou praktičtí, odborní lékaři vědomi metod, které dokáží skoliotické stavy zastavit, stabilizovat a pravidelným uplatňováním zlepšit; např. z 30 stupňů velikosti úhlu podle měření Cobba téměř do 0 stupňů (úhlu Cobba), tj. do stavu skoliózy nerozpoznatelné. Jsou rehabilitační ústavy znalé postupů, jak operované skoliózy regenerovat, mobilizovat a stabilizovat? Žádoucí výsledky poskytne správně aplikovaná metoda spirální stabilizace.

Jsou oddůvodňovy a propagovány operativní postupy jako vhodně volená léčba nebo jde o obchod, honbu za ziskem. Dokáží operatéři zamezit nežádoucím důsledkům operace a pooperačních stavů?
"Pěstování" pacientů a následné operativní zákroky jsou velkým byznysem, ve kterém se točí obrovské peníze v operacích, reoperacích, korzetování a dalších průvodních jevech bez jakékoliv prevence. To vede k produkci potencionálních pacientů, invalidů a obrovskému využívání zdravotních a sociálních aspektů problematiky.

Cílená osvěta a prevence v rodině a společnosti, která by motivovala ke zvýšenému vhodnému pohybu, chůzi, cvičení,
a to pokud možno pravidelně, každodenně, je zcela nezbytná.

 
Copyright Zdravá páteř 2012 - 2019
Lektor SMS / SPS
Postura
Poznatky
Reference
Ceník
Skolioza
Děti, skolioza
Život se skoliozou
Diagnózy
Výhřez ploténky
SMS/SPS v médiích
Televize
Rozhlas
Tisk
Publikace
Spiralstabilization WORLD
Courses UK
Books in English
Návrat na obsah