Aby záda nebolela - metoda spiralstabilization - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
Přejít na obsah

LÉČBA PORUCH PÁTEŘE
Moje diagnóza - těžká skolióza 90° Cobba. Celý život trápení. Zdravotnictví mi aplikovalo co se dalo. Mimo operaci.


POSTIŽENÉ DĚTI
Rodičové! Dětské skoliózy a další poruchy páteře, jako lordóza a kyfóza se dají léčit a úspěšně stabilizovat.

ŽIVOT SE SKOLIÓZOU
Poznáním a sebekázní zhodnotíte zdraví, vlastní i rodinný život. Radíme všem našim klientům a zájemcům.

PACIENTKA LEKTORKOU
Certifikovaná lektorka efektivní metody SPS předává své znalosti a zkušenosti trpícím, nemocným a postiženým.

KONZULTACE, KURZY
Nejvhodnější jsou individuální kurzy, konzultace. Objednejte si školení. Získejte certifikát aplikanta metody.

REFERENCE
Poznejte pozitivní zkušenosti našich klientů. Výhřez ploténky, operace páteře, bolesti hlavy, těhotenství ...

SKOLIÓZA
PREVENCE, NÁPRAVA, STABILIZACE

NETRPTE ZBYTEČNĚ!

aplikace souboru celotělových cviků upevňuje Vaše zdraví

zřít více

BEZ BOLESTÍ
ELIMINACE UTRPENÍ, REGENERACE, RELAXACE

METODA SMS / SPS
Efektivní metoda spirální svalové mobilizace, stabilizace páteře. Prevence, rekondice, flexibilita, výkonnost ... Terapie skoliózy, výhřezu ploténky, protruze, kyfózy, lordózy aj. Pro všechny a vrcholové sportovce.

ZÁKLADNÍ POKYNY
Osvojení pozic a účinného provádění pohybů vstoje, vkleče, sedě a správného dýchání. Nejčastější chyby návyků chůze, postoje a sedu. Používání pomůcek včetně balanční podložky.

zřít více ...

UŽITÍ V REŽIMU DNE
Kdy, kde, jak často a jak dlouho cvičení aplikovat.
Jak p
ečovat o své zdraví. Ukázka základních cviků. Svěřte se nejdříve do péče zkušeného, pravidelně školeného a certifikovaného lektora.

zřít více ...

NEZBYTNÉ OPERACE?

Odstraňte zdravotní problém, zlepšete jeho stav. Dosažené výsledky a praktické zkušenosti klientů všech věkových kategorií viz REFERENCE dokazují zlepšení aplikováním metody. Lze docílit i stavů, kdy lze odložit nebo úplně vyloučit operaci páteře, výhřezu ploténky, skoliózy, listézy, kloubů po disciplinovaném úsilí klienta péčí o svoje zdraví. Odstraněním lenosti, vhodným pravidelným pohybem je dosaženo nejen prokrvení orgánů, vertikální trakce, nápravu svalové dysbalance a správného postavení páteře a držení těla.

Potřebné především u dětí a mládeže.

Nezdravé návyky soukromého i pracovního způsobu života přispívají k civilizačním chorobám, zvýšené nemocnosti, nebývalé nadváze u mladé generace a astronomicky vzrůstajícím nákladům na zdravotní péči. Aktivní zájem, péče a odpovědnost za své zdraví drží v rukou každý jednotlivec. Vlastní zdraví prioritou!

Pečujte o tělo a duši ...

Copyright Zdravá páteř 2012 - 2019
Lektor SMS / SPS
Postura
Poznatky
Reference
Ceník
Skolioza
Děti, skolioza
Život se skoliozou
Diagnózy
Výhřez ploténky
SMS/SPS v médiích
Televize
Rozhlas
Tisk
Publikace
Books in English
Návrat na obsah